دسته بندی ها

Camera

دوربین های Vivotek

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
CC8130 دوربین شبکه 1 مگاپیکسلی Panoramic Fisheye ویوتک
توضیحات : دوربین CC8130 از محصولات شرکت Vivotek میباشد که دارای خصوصیاتی از قبیل کیفیت ..
تماس با شبکه کاران
FD8131V دوربین شبکه 1 مگاپیکسلی Outdoor ویوتک
توضیحات : دوربین FD8131V از دوربین های ثابت سقفی شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابو..
تماس با شبکه کاران
FD8134 دوربین شبکه 1 مگاپیکسلی Indoor ویوتک
توضیحات : دوربین FD8134 از دوربین های ثابت سقفی شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابود..
تماس با شبکه کاران
FD8134V دوربین شبکه 1 مگاپیکسلی Outdoor ویوتک
توضیحات : دوربین FD8134V از دوربین های ثابت سقفی شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابو..
تماس با شبکه کاران
FD8135H دوربین شبکه 1 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8135H از دوربین های سقفی شرکت Vivotek بشمار می رود که با داشتن خصوصی..
تماس با شبکه کاران
FD8136 دوربین شبکه 1 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8136 از محصولات شرکت Vivotek بشمار می رود که کوچکترین دوربین گنبدی شکل جه..
تماس با شبکه کاران
FD8137H دوربین شبکه 1 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8137H از محصولات شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابودن خصوصیاتی از قبی..
تماس با شبکه کاران
FD8137HV دوربین شبکه 1 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8137HV از محصولات شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابودن خصوصیاتی از قب..
تماس با شبکه کاران
FD8138-H دوربین شبکه 1 مگاپیکسلی Indoor ویوتک
توضیحات : دوربین FD8138-H از محصولات شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابودن خصوصیاتی ..
تماس با شبکه کاران
FD8151V دوربین شبکه 1.3 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8151V از آخرین دوربین های جمع و جور و نصب آسان کمتر از 120 ثانیه شرکت Viv..
تماس با شبکه کاران
FD8154 دوربین شبکه 1.3 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8154 از محصولات شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابودن خصوصیاتی از قبیل..
تماس با شبکه کاران
FD8155H دوربین شبکه 1.3 مگاپیکسلی Indoor ویوتک
توضیحات : دوربین FD8155H از دوربین های ثابت شرکت Vivotek بشمار می رود که با داشتن خصوصیاتی ا..
تماس با شبکه کاران
FD8163 دوربین شبکه 2 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8163 از دوربین های ثابت شرکت Vivotek بشمار می رود که با داشتن خصوصیاتی از..
تماس با شبکه کاران
FD8164 دوربین شبکه 2 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8164 از محصولات شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابودن خصوصیاتی از..
تماس با شبکه کاران
FD8164V دوربین شبکه 2 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8164V از محصولات شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابودن خصوصیاتی ا..
تماس با شبکه کاران
FD8165H دوربین شبکه 2 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8165H از دوربین های ثابت شرکت Vivotek بشمار می رود که با داشتن خصوصیاتی ا..
تماس با شبکه کاران
FD8166 دوربین شبکه 2 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8166 از محصولات شرکت Vivotek بشمار می رود که کوچکترین دوربین Fixed Dume&n..
تماس با شبکه کاران
FD8167 دوربین شبکه 2 مگاپیکسلی Indoor ویوتک
توضیحات : دوربین FD8167 از محصولات شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابودن خصوصیاتی از..
تماس با شبکه کاران
FD8169 دوربین شبکه 2 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8169 از دوربین های ثابت سقفی شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابود..
تماس با شبکه کاران
FD8171 دوربین شبکه 3 مگاپیکسلی Indoor ویوتک
توضیحات : دوربین FD8171 از دوربین های ثابت شرکت Vivotek بشمار می رود که با داشتن خصوصیاتی از..
تماس با شبکه کاران
FD8173-H دوربین شبکه 3 مگاپیکسلی Indoor ویوتک
توضیحات : دوربین FD8173-H از دوربین های ثابت شرکت Vivotek بشمار می رود که با داشتن خصوصیاتی ..
تماس با شبکه کاران
FD8181 دوربین شبکه 5 مگاپیکسلی Indoor ویوتک
توضیحات : دوربین FD8181 از محصولات شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابودن خصوصیاتی از..
تماس با شبکه کاران
FD8335H دوربین شبکه 1 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8335H از محصولات شرکت Vivotek بشمار می رود که با دارابودن خصوصیاتی ا..
تماس با شبکه کاران
FD8338-HV دوربین شبکه 1 مگاپیکسلی Outdoor ویوتک
توضیحات : دوربین FD8338-HV از محصولات شرکت Vivotek میباشد که با دارابودن خصوصیاتی از قبیل کیفیت ت..
تماس با شبکه کاران
FD8355HV دوربین شبکه 1.3 مگاپیکسلی ویوتک
توضیحات : دوربین FD8355HV از دوربین های ثابت شرکت Vivotek بشمار می رود که با داشتن خصوص..
تماس با شبکه کاران

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شبکه کاران می باشد.

پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه شبکه کاران © 2024
Warning: file_put_contents(/home/shabakeh/public_html/shop/vqmod/logs/Tue.log): failed to open stream: No such file or directory in /home/shabakeh/public_html/vqmod/vqmod.php on line 403LOG FILE COULD NOT BE WRITTEN