دسته بندی ها

Patch Cord

پچ کوردهای Nexans :

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
patch cord Cat-6A 1m پچ کورد شیلددار 1 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران
patch cord Cat-6A 2m پچ کورد شیلددار 2 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران
patch cord Cat-6A 3m پچ کورد شیلددار 3 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران
patch cord Cat-6A 5m پچ کورد شیلددار 5 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران
patch cord cat5e lszh 1m پچ کورد 1 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران
patch cord cat5e lszh 2m پچ کورد 2 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران
patch cord cat5e lszh 3m پچ کورد 3 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران
patch cord cat5e lszh 5m پچ کورد 5 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران
patch cord UTP cat6 lszh 1m پچ کورد 1 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران
patch cord UTP cat6 lszh 2m پچ کورد 2 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران
patch cord UTP cat6 lszh 3m پچ کورد 3 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران
patch cord UTP cat6 lszh 5m پچ کورد 5 متری Nexans
توضیحات : برای اتصال بین سوئیچ شبکه و پچ پنل و همچنین اتصال بین کامپیوتر( کارت شبکه) و پریز شبکه ..
تماس با شبکه کاران

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شبکه کاران می باشد.

پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه شبکه کاران © 2019